Khớp nối còn su hay còn gọi khớp nối chống rung được ứng dụng rộng rãi nhằm liên kết 2 đường ống

Bơm màng khí nén

Khớp nối cao su